Chuyển tới nội dung

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM & SƠN PHỦ

BGT Seal
BGT Seal là sản phẩm chống thấm hai thành phần gốc xi măng, cường độ co giãn và bám dính tốt, ổn định và bền với bê tông.

BGT Seal F
BGT Seal F là sản phẩm chống thấm hai thành phần gốc xi măng, tăng cường khả năng bám dính và cường độ co giãn, ổn định và bền với bê tông, sản phẩm sử dụng công nghệ và hóa chất Châu Âu.

BGT Seal FM
BGT Seal FM là sản phẩm chống thấm hai thành phần gốc xi măng đặc biệt, khả năng bám dính và cường độ co giãn cao, ổn định và bền với bê tông, sản phẩm sử dụng công nghệ và hóa chất Châu Âu.

BGT Bitum Coat
BGT Bitum Coat là sơn chống thấm gốc bitum, có khả năng chống thấm, bám dính tốt với bê tông.

VỮA GROUT & SỬA CHỮA

BGT Grout 45
BGT Grout 45 là vữa tự chảy không co ngót, cường độ tối thiểu 45 MPa, sản phẩm có độ chảy tốt, chất lượng cao, sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT Grout 65
BGT Grout 65 là vữa tự chảy không co ngót, cường độ tối thiểu 65 MPa, sản phẩm có độ chảy tốt, chất lượng cao, sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT Grout 85
BGT Grout 85 là vữa tự chảy không co ngót, cường độ tối thiểu 85 MPa, sản phẩm có độ chảy tốt, chất lượng cao, sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT Grout 100
BGT Grout 100 là vữa tự chảy không co ngót, cường độ tối thiểu 100 MPa sau 28 ngày, sản phẩm có độ chảy tốt, chất lượng cao, sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT Repair
BGT Repair là sản phẩm vữa dùng để trám vá bê tông, sản phẩm có độ bám dính tốt, cường độ cao.

SẢN PHẨM CHO TƯỜNG & SÀN

BGT Floor 1K
BGT Floor 1K là sản phẩm vữa tự san phẳng dùng cho các loại sàn, ứng dụng làm lớp phủ phía dưới cho thi công các loại sàn PVC, thảm…sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT Floor 2K
BGT Floor 2K là sản phẩm vữa tự san phẳng hai thành phần dùng cho các loại sàn, ứng dụng làm lớp phủ hoàn thiện, bảo vệ phía dưới cho thi công các loại sàn PVC, thảm…sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT Skimcoat
BGT Skimcoat là loại vữa phủ bảo vệ và hoàn thiện cho tường, sản phẩm sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

KEO ỐP LÁT VÀ CHÍT MẠCH (TRÀ RON)

BGT C
BGT C là keo ốp lát tiêu chuẩn, dùng cho lát nền các loại gạch và đá, sản phẩm sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT C1
BGT C1 là keo ốp lát đạt chuẩn chất lượng cấp C1, sản phẩm sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT C2
BGT C2 là keo ốp lát đạt chuẩn chất lượng cấp C2, sản phẩm sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.

BGT CM1
Dùng để chít mạch nhỏ từ 1 – 4 mm, đặc tính không bay màu, kháng khuẩn, kháng rêu mốc.

BGT CM2
Dùng để chít mạch nhỏ từ 5 – 12 mm, đặc tính không bay màu, kháng khuẩn, kháng rêu mốc.

PHỤ GIA XÂY DỰNG

BGT Latex
BGT Latex là phụ gia xây dựng chuyên dùng để tăng khả năng bám dính, chống thấm cho vữa xây dựng. BGT Latex được dùng làm chất kết nối cho các lớp vữa cũ và mới, lớp lót cho thi công vữa tự san phẳng. Sản phẩm sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ.