Chuyển tới nội dung

Thị Trường Hóa Chất Xây Dựng Việt Nam

  • bởi

Thị trường hóa chất xây dựng Việt Nam dự kiến có quy mô vượt qua 410 triệu đô la vào năm 2023. Sự tăng trưởng của thị trường là nhờ quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tăng đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và bất động sản. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giảm lượng khí thải nhà kính theo cam kết COP26 và luôn chú trọng vào việc phát triển ngành vật liệu và xây dựng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, chính phủ đã phát triển các hoạt động xây dựng xanh, điều này sẽ thúc đẩy thêm nhu cầu về các hóa chất xây dựng chất lượng tốt hơn trong những năm tới.

Nguồn: www.techsciresearch.com