Chuyển tới nội dung

CHỐNG THẤM VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG CỐT THÉP GA TÀU ĐIỆN NGẦM

  • bởi

Việc xây dựng ga tàu điện ngầm được coi là một trong những khu vực phải tỉ mỉ trong chống thấm đặc biệt. Với một môi trường khép kín và sâu hơn hàng chục mét, nếu ga tàu điện ngầm không có khả năng chống thấm tốt, nó sẽ gây ra mùi ẩm hoặc có nguy cơ nấm mốc.

Bảo vệ tất cả các khu vực của trạm tàu điện ngầm với các ống đường dẫn ngầm, sản phẩm CONTITE SEAL ACCI có các tính năng nổi bật để ngăn chặn thấm, rò rỉ nước. Với các tính năng đặc biệt bảo vệ cốt thép ngăn chặn rỉ sét. Khách hàng không phải lo lắng về sự rò rỉ mùi ẩm và sửa chữa những thiệt hại từ rỉ sét trong tương lai. Do đó giúp bảo vệ cấu trúc tầng hầm trong suốt cuộc đời của bê tông.