Chuyển tới nội dung

VỮA KHÔNG CO NGÓT CHO TURBIN ĐIỆN GIÓ

CONGROUT WT

Congrout WT là vữa không co ngót gốc xi măng cường độ siêu cao, sản phẩm ứng dụng công nghệ phân tử nano mới nhất, kết hợp với polymer và sợi gia cường giúp tạo ra sự đồng nhất, ổn định chất lượng và độ chảy cao, có thể bơn hay rót vào các vị trí thi công phức tạp.

Ứng Dụng: Các tuabin gió, nền móng, bệ máy móc thiết bị siêu trọng cần sự hoạt động có độ chính xác cao

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Độ co ngót: < 0.25 mm/m

Cường độ bám dính: > > 2 N/mm2

Cường độ 28 ngày: > 100 N/mm2

Tài Liệu Kỹ Thuật Sản Phẩm:

– Congrout WT : English