Chuyển tới nội dung

CONTITE CFM – CHỐNG THẤM BỀ MẶT KẾT HỢP TINH THỂ THẨM THẤU

CONTITE CFM kết hợp ưu điểm của những vật liệu chống thấm và bảo vệ bê tông tiên tiến nhất, với vật liệu polymer tạo màng bảo vệ và bám dính tốt bề mặt bê tông kết hợp với tinh thể thẩm thấu để bảo vệ phía trong của khối bê tông. Toàn bộ vật liệu có sự đồng nhất gắn kết bền vững với bê tông đảm bảo tính lâu bền và ổn định giữa vật liệu chống thấm và bảo vệ bê tông.

Ứng Dụng: Bảo vệ các kết cấu bê tông tại các khu vực đường hầm, tầng hầm, ga tàu điện ngầm, bê tông phun ngầm, hầm mỏ, nơi tiếp giáp giữa hai lớp bê tông khác nhau.

Ưu Điểm:

– Độ co giãn và bám dính tốt với bê tông, tích hợp với chống thấm tinh thể tạo sự lâu bền trong bảo vệ bê tông

– Đông cứng nhanh sau khi thi công

– Thi công nhanh trên diện tích lớn

– Thi công được trên bê tông ẩm…..

Sử dụng: Sản phẩm có dạng bột, pha với nước sạch và phun trên bề mặt bê tông cũ hoặc bê tông mới, chi tiết theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật.

Tài Liệu Kỹ Thuật Sản Phẩm:

CONTITE CFM : Tiếng Việt | English

Tinh thể thẩm thấu vào mao mạch trong bê tông
Phun chống thấm bảo vệ bê tông phun trong hầm ngầm
Phun chống thấm vách hầm