Chuyển tới nội dung

BGT GROUT

BGT Grout

BGT Grout là vữa rót gốc xi măng bù co ngót, tự san bằng, trộn sẵn. Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ và vật liệu Châu Âu cùng sự nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm tại phòng nghiên cứu của BGT VINA, đảm bảo chất lượng ổn định, độ chảy lỏng và ổn định kích thước tốt, cường độ cao.

Ứng Dụng:

Định vị bu-lông, bệ móng máy, nền đường ray, móng chân cột, khe hở, lỗ hổng, hốc xâm thực lớn, cấu kiện đúc sẵn đặc biệt, mố kết nối trụ cầu, khe co giãn, mạch ngừng thi công, vá sàn nhà, kết nốt bê tông mới vào bê tông cũ, đổ bù bê tông, cổ ống thoát sàn.

Thông tin sản phẩm:

Sản PhẩmMô TảTài liệu kỹ thuật
BGT Grout 45Sản phẩm đạt cường độ > 45 Mpa.Tải về
BGT Grout 65Sản phẩm đạt cường độ > 65 Mpa.Tải về
BGT Grout 85Sản phẩm đạt cường độ > 85 Mpa.Tải về
BGT Grout 100Sản phẩm đạt cường độ > 100 Mpa.Tải về